חברה

"הרוח היזרעאלית" היא אורח חיים ודרך ארץ, המתבטאים באופי התנהגות ואווירה המאפיינת את תושבי עמק יזרעאל, ומרכיביה": אהבת הארץ, גאוות המקום, קשר לאדמה, תחושת שייכות, קהילתיות, עזרה לזולת וערבות הדדית, קשרי אנוש מיוחדים, אכפתיות, אחריות, חינוך להישגים ושאיפה למצוינות, חינוך לאזרחות טובה, פעילות בתנועת נוער, התנדבות, אחוז גיוס גבוה לצבא בתפקידים משמעותיים, פעילות תרבות וספורט משותפת, חגיגות ואירועי חג משותפים ועוד. "הרוח היזרעאלית", אהבת הארץ, קשר לאדמה, אזרחות טובה ואחוזי גיוס גבוהים.

הקמת שדה תעופה הנה בבחינת הפיכת העמק לגוש מלט ובטון והפיכתו למטרופולין חיפה, דבר שישנה את המרקם החברתי של תושבי העמק ואת "הרוח היזרעאלית".

תוכנית אסטרטגית של מועצת עמק יזרעאל" לחץ כאן

סרטון של בני נוער מהעמק בהפגנה בכנסת בקיץ 2017. לחץ כאן