כלכלה

צילום: מרינה פורמן לוי
צילום: מרינה פורמן
מעייןדינר

עמק יזרעאל מאופיין בחקלאות צמחית עניפה (מתוך שטח של כ- 370,000 דונם של מועצת עמק יזרעאל, כ-250,000 דונם הינם שטחים חקלאיים מעובדים) הכוללת גידולים למספוא, חיטה, ירקות, גידולי עלים, מטעים – זית, שקדים והדרים. בנוסף משק החלב באיזור הנו מהגדולים במדינה, וברפתות ישנן כ- 25,000 פרות.

בעמק יזרעאל והסביבה אחוזי האבטלה נמוכים וקיים עודף משרות של שרותים ותחזוקה. השכר הממוצע נמוך מהארצי וישנו מחסור במשרות בתחומי ההנדסה והרפואה.

הקמת שדה תעופה בינלאומי גוררת הן הפקעת אדמות, הן הגבלת סוגי גידולים וסגירת רפתות ולולים בשל סכנת הציפורים למטוסים (לפי תמ"א 15 ותקנות רת"א ורש"ת). משמעות הדבר היא פגיעה אנושה בחקלאות העניפה ובמשק החלב של עמק יזרעאל שהם מהגדולים במדינה, ובעלי חשיבות גבוהה ברמה הלאומית. זאת ועוד: מאחר והשדה המתוכנן יעבוד במודל פרטי (BOT (Build, operate, transfer שיספק בעיקר משרות תחזוקה ושירותים בשכר מינימום וללא יציבות תעסוקתית – תכנית זו גם אינה מותאמת לצרכי התעסוקה של אוכולוסיית האיזור. כמו כן, שדה בעמק לא צפוי להשפיע על התיירות באזור, כפי שגם נכתב בדו"ח ועדת התכנון (דו"ח שפרן): "על פי משרד התיירות אין סיבה להניח כי הקמת שדה משלים (בעמק יזרעאל) יגרום לכשעצמו לשינוי בהעדפות התיירים לביקורים בצפון הארץ או בדרומה".

במקום להרוס את העמק החקלאי, עדיף לבנות באיזור פארקי תעשייות מתקדמות נוספים שאינם מזהמים ואשר יציעו את כל מנעד המשרות.

תוכנית אסטרטגית מועצת עמק יזרעאל – לחץ כאן

פרופסור ארנון סופר על חשיבות החקלאות כאבן יסוד בבטחון המדינה. – לחץ כאן

ראש העיר לוד, עו"ד יאיר רביבו על הנזק הכלכלי של נתב"ג. לחץ כאן 

דו"ח רעש והגבלות בניה – אל"מ במיל' בחה"א אלכס גן. לחץ כאן

דו"ח ציפורים ותעופה – אל"מ במיל' בחה"א אלכס גן וד"ר שרה יצחקי. לחץ כאן

נייר עמדה של משרד החקלאות התומך בהקמת שדה תעופה בנבטים. לחץ כאן

נייר עמדה של משרד החקלאות המתנגד להקמת שדה תעופה במגידו. לחץ כאן

תמ"א 15 – אזור סיכון ציפורים.  לחץ כאן

כתבה עם ראש התאחדות התעשיינים בצפון על עודף משרות בצפון. לחץ כאן

כתבה אין היתכנות כלכלית למלון בנתב"ג, ידיעות אחרונות. לחץ כאן