ציונות

עמק יזרעאל מייצג בתרבות ובהיסטוריה הלאומית של ישראל את ערש ההתיישבות הציונית השיתופית, דורות רבים של חלוצים, גאולת הקרקע, עבודת אדמה, תקומה והגשמה. בו הוקמו מושב העובדים הראשון נהלל והקיבוץ הגדול עין חרוד, ובו חי בגבורה אלכסנדר זייד השומר האחרון.

עמק יזרעאל הוא עמק עתיק יומין ששייך לכולנו וכיכב באפיזודות תנ"כיות כמו סיפורם של דבורה הנביאה ושר הצבא סיסרא. לעמק יזרעאל חשיבות רבה בהיסטוריה היהודית: בגן הלאומי בית שערים ישב הסנהדרין אחרי חורבן המקדש ורבי יהודה הנשיא מנהיגו של העם וחשובים אחרים קבורים במערות שבתחומה. תל מגידו הוכרז על-ידי אונסקו כאתר מורשת עולמית המייצג עיר מימי המקרא, ונמצאו בו ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים השופכים אור על תולדות עם ישראל ועמים אחרים. בגן הלאומי ציפורי, אשר שמשה עיר מרכזית עתיקה, נשמרו שרידים מרהיבים מתקופת המשנה והתלמוד.

על עמק יזרעאל שרים, מתגעגעים ומחנכים דורות שלמים של ילדים בכל הארץ ובעולם, ויצירות ספרותיות נבחרות נכתבו עליו כמו "רומן רוסי" של מאיר שלו ו"הוא הלך בשדות" של משה שמיר. 

הקמת‭ ‬שדה‭ ‬תעופה‭ ‬בעמק‭ ‬תגדע‭ ‬את‭ ‬המאמץ‭ ‬הלאומי‭ ‬לחינוך‭ ‬ערכי‭ ‬של‭ ‬ילדינו‭ ‬המבוסס‭ ‬על‭ ‬הקשר‭ ‬ההיסטורי‭ ‬שלנו‭ ‬לאדמתנו‭. ‬זהו‭ ‬לא‭ ‬עוד‭ ‬מאבק‭(‬NIMBY‭, ‬Not In My Back Yard‭) ‬ אלא‭ ‬מאבק‭ ‬לשמירת‭ ‬מרכזיות‭ ‬העמק‭ ‬כנכס‭ ‬לאומי‭ ‬במורשת‭ ‬הישראלית‭ ‬והיהודית‭.‬

"עמק זה מהווה את לב ההתישבות הכפרית ואסם התבואה של מדינת היהודים". בנימין זאב הרצל בספרו אלטנוילנד

""אינני רוצה להעליב איש, אבל כשאומרים ה-עמק, בהא הידיעה, הכוונה לעמק שלי, לעמק יזרעאלמאיר שלו בספרו גינת בר