משרד החקלאות נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל: "ייפגע בתוצרת"

משרד החקלאות נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל: "ייפגע בתוצרת"

משרד החקלאות נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל: "ייפגע בתוצרת"

עמדת משרד החקלאות – מרץ 2021 : "עמק יזרעאל הוא איזור חקלאי מוביל ודומיננטי , ולו חלק משמעותי באספקת המזון הטרי מן החי והצומח למדינת ישראל. מרכיב הפגיעה החקלאית מצטרף לעמדתנו העקרונית בדבר מתן עדיפות ברורה להקמת שדה התעופה בנבטים"

לכתבה המלאה | לדו״ח המלא של משרד החקלאות