נבטים או רמת דוד? החברה להגנת הטבע ופירמת רו"ח BDO בעד שדה תעופה בנגב

נבטים או רמת דוד? החברה להגנת הטבע ופירמת רו"ח BDO בעד שדה תעופה בנגב

נבטים או רמת דוד? החברה להגנת הטבע ופירמת רו"ח BDO בעד שדה תעופה בנגב