סביבה

עמק יזרעאל, כפי שמציינת החברה להגנת הטבע, הינו מרחב חקלאי-כפרי פתוח בעל נופי מורשת ופעילות חקלאית, שעל פי תמ"א 35 (תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור) מיועד להיות מכלול נופי המשמר שילוב ערכי נוף, טבע, חקלאות ואתרי מורשת.

מעצם מהותו של העמק ריאה ירוקה, הכולל מאגרי מים רבים ותחום בשמורות טבע סביב לו, משמש כמקום מחייה ומסדרון אקולוגי לבעלי חיים רבים – יונקים, זוחלים, דגים ועופות.

עמק יזרעאל גם מהווה ציר מרכזי בנתיב נדידת חצי מיליארד עופות בין אירופה ואסיה לאפריקה, כולל אתרי קינון לציפורים נדירות על סף הכחדה. התנקזות מספר כה גדול של עופות דורסים ודואים, ובמיוחד שקנאים וחסידות המגיעים לעתים בגלי נדידה עצומים, מעל למרחב האווירי המצומצם של עמק יזרעאל ושהיית העופות לצרכי הזנה ולינה בעמק, יוצרת בעיית בטיחות טיסה חמורה ביותר.

תכנית שדה תעופה בינלאומי משלים ברמת דוד היא בניגוד לעקרונות תמ"א 35 תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, אשר קודמה על ידי מינהל התכנון ואושרה על ידי הממשלה בסוף שנת 2005 במטרה לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים .הקמת שדה בעמק תפגע אנושות בטבע ובסביבה, תפגע באיכות החיים של התושבים, והעופות הנודדים הרבים יהוו גורם סיכון גבוה ביותר למטוסים.

"הקמת שדה תעופה באזור זה תביא להקמת מוקד פיתוח חדש אשר ייצור ללא כל ספק פגיעה הרת אסון בשטחים פתוחים ובערכי טבע שאין להם תחליף." (נייר עמדה של החברה להגנת הטבע)

דו"ח המשמעויות הסביבתיות של הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל – פרופסור שלומית פז, ראש החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.
לחץ כאן.

דו"ח השלכות אקולוגיות וסביבתיות שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל – ד"ר נאווה סבר, יועצת אקולוגית 
לחץ כאן

נייר עמדה של החברה להגנת הטבע משנת 2009 – לחץ כאןומשנת 2018 לחץ כאן.

פרופ׳ יוסי לשם טוען כי הסיכון לתאונות ״מטוס וציפור״ ברמת דוד הוא מסוכן ביותר. פרופ׳ לשם הוא מומחה מס׳ אחד בתחום והוא אומר: ״שדה תעופה ברמת דוד זו קטסטרופה״.